هزینه و بهره برداری از 200 کارخانه سنگ شکن در مقابل هند ، در هند