هزینه یک قطعه آسیاب توپ 6 متر طول 10 متر چقدر است؟